pve

Het programma vraagt om een flexibele invulling; asielzoekerscentrum op korte termijn en zorghotel voor de langere termijn. Doelstelling is sociale en ecologische duurzaamheid te creƫren; een zinvolle dagbesteding voor de bewoners in combinatie met interactie met de omgeving. Door het toepassen van de principes van permaculture ontstaat een gesloten kringloop wat een duurzame exploitatie tot gevolg heeft.

context

Uiteindelijk zal de overgang van kavelgrootte geleidelijk overgaan naar de schaal die na de introductie van kunstmest en ruilverkaveling gangbaar werd. Een intensieve vorm van landbouw die door de naburige landbouwbedrijven nog steeds wordt toegepast.

concept

Centraal ligt het hoofdgebouw met in de directe omgeving de kleinere kavels voor kruiden- bloemen en groenten. Ook de kassen liggen op korte afstand van de keuken en restaurants. Verder weg liggen de kavels voor overige gewassen die qua opbrengst en efficiency een groter oppervlak nodig hebben.

In Zicht Architectuur Interieur en Landschapsarchitectuur Herbestemming Internaat Twente Ontwerp Totaal
In Zicht Architectuur Interieur en Landschapsarchitectuur Herbestemming Internaat Twente Massa Ruimte met Zichtlijnen
In Zicht Architectuur Interieur en Landschapsarchitectuur Herbestemming Internaat Twente Moestuin met Buxus Hagen
In Zicht Architectuur Interieur en Landschapsarchitectuur Herbestemming Internaat Twente Perenoogst
In Zicht Architectuur Interieur en Landschapsarchitectuur Herbestemming Internaat Twente HVB Tennisclub Biergarten