Periodes van langdurige droogte en die van overvloedige hevige regen wisselen elkaar steeds frequenter af en vragen om een andere invulling van de openbare ruimte in stedelijke gebieden. Een antwoord hierop kan gevonden worden in het creëren van groene zones. Ook hebben deze zones een positieve invloed op mogelijke hittestress gedurende de zomermaanden.

In het centrum van Raalte bevinden zich vele grootschalige parkeerplaatsen en deze vormen nu een aaneengesloten reeks van bestraatte oppervlakten. Door het autoverkeer om het centrum te leiden en aan de rand (groene) parkeerplaatsen te creëren kunnen de parkeerterreinen in het centrum getransformeerd worden tot een groen stadspark met passende woningbouw.

Naast klimaatadaptatie vormt het zichtbaar maken van cultuurhistorische elementen een tweede doelstelling. Waardevolle gebouwen zijn de beide kerken, de groene ophaalbruggen over het Overijssels kanaal en de MOK-huizen. Allen grenzen zij of bevinden zich aan deze potentieel interessante groene zone. Ook het Herenhof, de voormalige brink, vormt een onderdeel van het groene centrumplan.

Afhankelijk van schaal en ligging zal elk park een eigen functie en identiteit krijgen maar tezamen vormen zij een aangesloten groen parelsnoer dat begint bij de MOK-huizen aan de oever van het kanaal en door het centrum voert richting het kerkhof achter de RK-kerk en langs de protestante Plaskerk naar de grote parkeerplaats aan de Westdorplaan. Laanbomen langs het web van oude wegen die naar het centrum van Raalte leiden, maken de verbinding met de woonwijken en het landschap.

HVHL 2015

in zicht architectuur, interieur en landschapsontwerp raalte connected collage
in zicht architectuur, interieur en landschapsontwerp raalte connected collage
in zicht architectuur, interieur en landschapsontwerp raalte connected collage
in zicht architectuur, interieur en landschapsontwerp raalte connected plattegrond